Tách thửa, cấp giấy chứng nhận cho các đồng sở hữu đất

Đăng ngày: 2013-09-14

Hỏi: Ông A ở Thuận An (Bình Dương) có một lô đất 1.517m2, đã chuyển sang đất thổ cư 1.408m2, còn lại 109m2 đất trồng cây lâu năm. Nay, ông A chia lô đất trên thành 22 lô nhỏ, mỗi lô diện tích 64m2 thổ cư (4x16m), còn lại làm đường đi chung để bán cho 22 người.

Việc mua bán giữa ông A và từng bên được Phòng Công chứng thị xã Thuận An công chứng hợp đồng, diện tích sở hữu riêng của từng người và đồng sở hữu trên diện tích chung đó.

Xin hỏi, nay những người mua các lô đất này muốn tách riêng từng thửa đất và xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho mỗi người thì có được không? Thủ tục thế nào, có đóng phí gì khác?

(lv.hai@... )

Trả lời

Về điều kiện để được tách thửa thì bạn có thể tham khảo Quyết định số 36/2011/QĐ-UBND ngày 12/9/2011 quy định về diện tích tối thiểu các loại đất được phép tách thửa trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Thứ nhất, diện tích đất tối thiểu đối với từng loại đất (đất ở hoặc đất nông nghiệp) được phép tách thửa đối với khu vực các thị xã được quy định như sau:

Thứ hai, diện tích đất tối thiểu đối với từng loại đất (đất ở hoặc đất nông nghiệp) được phép tách thửa đối với khu vực các huyện được quy định như sau:

Theo đó, các thửa đất mới hình thành và còn lại sau khi tách thửa theo quy định trên phải đảm bảo:

a) Thửa đất sau khi được tách thửa phải có chiều rộng mặt tiền từ 4m trở lên

b) Đối với trường hợp thửa đất có đất ở gắn liền đất nông nghiệp (đất nông nghiệp trong khu dân cư hiện hữu) chỉ áp dụng diện tích đất tối thiểu đối với đất ở. Trong trường hợp này chỉ áp dụng với khác khu vực sau:

- Trong phạm vi địa giới hành chính phường;

- Trong phạm vi khu dân cư thuộc thị trấn, khu dân cư nông thôn mà ranh giới khu dân cư đã được thể hiện trên bản đồ quy hoạch khu dân cư nông thôn hoặc đã được thể hiện trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất chi tiết của xã, thị trấn được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt.

Như vậy, căn cứ vào các quy định trên để biết xem diện tích đất mà bạn có quyền sử dụng có đủ điều kiện để tách thửa hay không.

Về thủ tục tách thửa: căn cứ vào Điều 19, Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 được sửa đổi, bổ sung bởi Khoản 6 Điều 29 Nghị định 88/2009NĐ-CP, thì hồ sơ tách thửa gồm có:

a) Đơn xin tách thửa của người sử dụng đất đối với trường hợp tách thửa;

b) Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

Về phí khi làm thủ tục tách thửa thì bạn liên hệ trực tiếp với Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất hoặc Phòng Tài nguyên - môi trường ở Thuận An, Bình Dương để biết thêm chi tiết.

Trân trọng.

Luật sư Lê Thị Hoài Giang (VPLS Lê Nguyễn)

(Theo TTO)