Xử lý đất dôi ra do hành vi lấn chiếm đất công

Đăng ngày: 2014-01-27

Hỏi: Năm 1990, gia đình ông T. được giao sử dụng 120m2 đất thổ cư, diện tích đất này được thể hiện trên bản đồ và sổ địa chính. Năm 1993 gia đình ông xây tường bao quanh diện tích trên. Năm 2005, UBND huyện có chủ trương xét và cấp GCNQSDĐ cho nhân dân trong xã. Khi đo đạc thực tế diện tích đất thực tế gia đình ông T. là 190m2, do khi ông xây tường đã lấn sang đất công làm sân kho của HTX Nông nghiệp. Xin hỏi, diện tích thừa đó được xử lý như thế nào? Hành vi lấn chiếm đó có bị xử lý gì không?

Phan Minh Tuấn, Biên Hoà, Đồng Nai


 

Trả lời:

Hành vi lấn chiếm đất đai là một trong những hành vi bị cấm theo quy định luật Đất đai 2003. Hành vi này sẽ bị xử phạt hành chính theo nghị định 106/2009/NĐ-CP ngày 11.11.2009 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, theo đó hành vi lấn chiếm đất của hộ gia đình ông T. có thể bị phạt tiền từ 500.000 – 100.000.000 đồng và bị buộc khôi phục lại tình trạng của đất như trước khi vi phạm.

Tuy nhiên pháp luật đất đai hiện nay có một số ngoại lệ đối với đất lấn chiếm, tạm chia hai trường hợp như sau:

Trường hợp 1: hành vi lấn chiếm, sử dụng đất Hợp tác xã Nông nghiệp của gia đình ông T. diễn ra trước 15.10.1993:

Theo quy định tại nghị định 84/2007/NĐ-CP thì về nguyên tắc do tại thời điểm bắt đầu sử dụng đất hộ gia đình ông T. đã có hành vi “lấn, chiếm đất sử dụng cho mục đích công cộng, đất chuyên dùng, đất của tổ chức” thì sẽ không được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sau đây gọi tắt là giấy chứng nhận) đối với phần diện tích đất do lấn, chiếm. Tuy nhiên, trong trường hợp hộ gia đình ông T. đang sử dụng đất lấn, chiếm (70m2) nhưng phù hợp với quy hoạch tại thời điểm cấp giấy chứng nhận thì sẽ được cấp giấy chứng nhận và phải nộp tiền sử dụng đất theo mức quy định pháp luật đất đai.

Trường hợp 2: hành vi lấn chiếm, sử dụng đất Hợp tác xã Nông nghiệp của gia đình ông T. diễn ra sau ngày 15.10.1993:

Theo quy định tại nghị định 84/2007/NĐ-CP thì trong trường hợp nếu hộ gia đình ông T. đang sử dụng đất do lấn, chiếm trong khoảng thời gian từ ngày 15.10.1993 đến trước ngày 1.7.2004 thì sẽ không được cấp giấy chứng nhận nhưng được tạm thời sử dụng đất theo hiện trạng cho đến khi có quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

LS nguyễn VĂN HẬU

(Theo SGTT)