Thủ tục hoàn công nhà văn phòng

Đăng ngày: 2013-09-21

Hỏi: Công ty tôi đang vướng thủ tục hoàn công nhà văn phòng nằm trong khu tái định cư. Hiện trạng đất đứng tên cá nhân (là giám đốc công ty); bản vẽ thiết kế, giấy phép mang tên cá nhân và đại diện công ty ký với cá nhân (giám đốc) hợp đồng cho thuê đất 10 năm có tính phí.

Công ty đã ký hợp đồng xây dựng nhà văn phòng theo thiết kế với Công ty xây dựng A (có đủ chức năng và giấy phép hành nghề). Công ty A đã xuất hóa đơn cho công ty tôi và chúng tôi cũng đã hạch toán khấu hao văn phòng.

Xin hỏi, bây giờ hoàn công chúng tôi nên đứng tên cá nhân hay công ty? Nếu cho cá nhân thì thủ tục phải làm thế nào? Nếu hoàn công cho công ty thì sao? Mong được tư vấn. Cảm ơn.

Văn Dũng (dungnguyen@... )

Trả lời

Theo thư trình bày, thì thửa đất đã xây dựng tòa nhà văn phòng do một cá nhân đứng tên trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đồng thời người này cũng là chủ đầu tư xây dựng công trình trên giấy phép xây dựng. Sau đó, người sử dụng đất và một công ty ký kết hợp đồng thuê đất với thời hạn 10 năm, công ty là bên thuê đã bỏ tiền ra để xây dựng công trình xây dựng.

Căn cứ khoản 1, Điều 2 Nghị định 64/2012/NĐ-CP ngày 4-90-2012 của Chính phủ, giấy phép xây dựng là văn bản pháp lý do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho chủ đầu tư để xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo, di dời công trình.

Căn cứ điểm đ, khoản 2, Điều 75 Luật Xây dựng, chủ đầu tư có nghĩa vụ tổ chức nghiệm thu, thanh toán, quyết toán công trình.

Như vậy, người có nghĩa vụ đứng ra tổ chức việc nghiệm thu công trình hoàn thành với đơn vị thi công xây dựng là chủ đầu tư. Sau khi tổ chức nghiệm thu xong, chủ đầu tư sẽ tiến hành thủ tục đăng ký quyền sở hữu công trình tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Khi đó, trên giấy chứng nhận chủ quyền nhà - đất, cơ quan nhà nước có thẩm quyền sẽ ghi nhận diện tích xây dựng và diện tích sử dụng của tòa nhà theo quy định của pháp luật.

Tuy nhiên, do trong thực tế, người bỏ tiền ra xây dựng tòa nhà là người thuê đất, không phải là chủ đầu tư. Thông thường, trước khi tiến hành xin giấy phép xây dựng bên cho thuê và bên thuê sẽ lập hợp đồng thuê đất, nếu bên thuê là bên bỏ tiền ra để xây nhà thì hai bên phải thỏa thuận với nhau tại hợp đồng thuê, bên thuê đất sẽ là người chủ sở hữu tòa nhà, lúc đó giấy phép xây dựng sẽ đứng tên bên thuê đất.

Nhưng hiện nay, giấy phép xây dựng lại do bên cho thuê đứng tên. Do đó, không thể làm lại thủ tục theo cách nêu trên.

Giải pháp để giải quyết vấn đề trên là hai bên xác định tổng số tiền xây dựng nhà là bao nhiêu, tiền thuê đất của 10 năm là bao nhiêu để làm căn cứ khấu trừ cho khoản tiền mà bên thuê đã đầu tư xây dựng tòa nhà. Việc thỏa thuận các nội dung nêu trên, hai bên phải lập hợp đồng hay phụ lục hợp đồng để làm căn cứ cho việc thực hiện của hai bên.

Trân trọng.

Luật sư Phạm Đình Sơn (Công Ty Luật TNHH Phạm Đình & Cộng Sự)