Uỷ quyền bán nhà

Đăng ngày: 2014-01-25

Hỏi:Tôi có căn nhà ở TP.HCM, do công việc tôi thường xuyên cư trú tại Đà Nẵng. Nay tôi có thể làm thủ tục công chứng hợp đồng uỷ quyền tại Đà Nẵng để uỷ quyền cho người em tôi ở TP.HCM (em tôi không thể cùng tôi đến phòng công chứng tại Đà Nẵng) bán nhà tại TP.HCM được không?

(thanhnguyen221@Gmail...)
 


 

Trả lời:
Trong trường hợp cả ông (ở Đà Nẵng) và em ông (ở TP.HCM) không thể cùng đến tổ chức hành nghề công chứng để công chứng hợp đồng uỷ quyền thì ông có thể yêu cầu tổ chức hành nghề công chứng ở Đà Nẵng công chứng hợp đồng ủy quyền trước. Sau đó, ông chuyển hợp đồng đã được công chứng cho em ông để em ông đến tổ chức hành nghề công chứng ở TP.HCM công chứng tiếp vào bản gốc hợp đồng uỷ quyền. Khi đó em ông sử dụng hợp đồng uỷ quyền đã có hiệu lực pháp lý này để bán nhà thay ông. (Nghị định số 04/NĐ-CP ngày 7.1.2013 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số điều của luật Công chứng 2006, bộ luật Dân sự).

Công chứng Viên Nguyễn quốc thịnh

(Theo SGTT)