Mẹ có quyền cho tài sản mang tên ba (đã mất) không?

Đăng ngày: 2013-07-31

Hỏi: Ba tôi mất, tất cả đất đai đều mang tên ba, vậy mẹ có quyền cho tặng đất đai cho các con của mình không? Cho anh em trai nhiều hơn chị em gái có được không và thủ tục ra sao?

Trả lời

Do thông tin bạn cung cấp còn thiếu nhiều dữ kiện quan trọng (như ba bạn mất năm nào? Nguồn gốc quyền sử dụng đất? Ba bạn có để lại di chúc hay không ? Nếu có thì hình thức và nội dung di chúc như thế nào?.v.v..) nên chúng tôi chỉ có thể tư vấn cho bạn về mặt nguyên tắc như sau:

Nếu quyền sử dụng đất là tài sản riêng của ba bạn và ba bạn có để lại di chúc hợp pháp, thì quyền sử dụng đất sẽ được chia theo như nội dung di chúc của ba bạn. Trong trường hợp, ba bạn không để lại di chúc, hoặc có nhưng di chúc không hợp pháp, thì theo quy định tại Điều 675 và Điều 676 Bộ luật Dân sự năm 2005, quyền sử dụng đất sẽ được chia theo quy định của pháp luật, cho những người thuộc hàng thừa kế thứ nhất của ba bạn, bao gồm: vợ, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của bố bạn, mỗi người sẽ được hưởng phần quyền sử dụng đất bằng nhau. Trong trường hợp này, việc phân chia quyền sử dụng đất do ba bạn để lại, sẽ do tất cả những người thừa kế của ba bạn (theo di chúc hoặc theo pháp luật) cùng thỏa thuận và quyết định.

Nếu quyền sử dụng đất là tài sản được hình thành trong thời kỳ hôn nhân của ba mẹ bạn, thì quyền sử dụng đất sẽ là tài sản chung của ba mẹ bạn. Về nguyên tắc ba và mẹ bạn, mỗi người sẽ có quyền sử dụng ½ (một phần hai) đối với quyền sử dụng đất đó.

Trong trường hợp, ba bạn có để lại di chúc hợp pháp thì ½ quyền sử dụng đất của ba bạn sẽ được chia theo di chúc. Nếu ba bạn không để lại di chúc, hoặc có nhưng di chúc không hợp pháp, thì ½ quyền sử dụng đất của ba bạn sẽ được chia cho những người thuộc hàng thừa kế thứ nhất của ba bạn theo pháp luật theo quy định tại Điều 675 và Điều 676 Bộ luật Dân sự năm 2005 nêu trên. Trong trường hợp này, mẹ bạn chỉ có quyền định đoạt đối với ½ quyền sử dụng đất của mẹ bạn, và việc tặng cho ai, tặng cho nhiều hay cho ít là thuộc toàn quyền quyết định của mẹ bạn.

Để xác định rõ phần quyền và nghĩa vụ của mình đối với quyền sử dụng đất là di sản của ba bạn, những người được thừa kế quyền sử dụng đất của ba bạn cần tiến hành thủ tục khai nhận di sản thừa kế theo định của pháp luật.

 

(Theo Vietnamnet)

Các tin khác