Thị trường trong nước

Danh sách 59 dự án được vay vốn từ gói hỗ trợ 30.000 tỷ

Theo danh sách của Bộ Xây dựng (2 đợt), có 59 dự án tại 26 địa phương được đề xuất vay vốn từ gói hỗ trợ tín dụng 30.000 tỷ đồng.

Chi tiết