Xây dựng

Kiến thức cần biết

Nhà muốn đẹp cũng phải...

Cũng như con người, mọi ngôi nhà luôn cần được chăm sóc và trau chuốt hình thức sao cho thẩm mỹ, hoà hợp. “Quần áo” cho nhà chính là lớp vật liệu hoàn thiện mà các nhà chuyên môn về thiết kế...

Tạo dựng những lá phổi xanh từ sân vườn

Điện, nước quan trọng từ thiết kế

Nhà thầu xây dựng lay lắt tìm cách sống qua ngày

Nhà vẫn thoáng mà không cần cửa sổ

Gu nhà đến nếp nhà