Chuyển quyền sở hữu

Uỷ quyền bán nhà

Uỷ quyền bán nhà

Chi tiết

Mẹ có quyền cho tài sản mang tên ba (đã mất) không?

Hỏi: Ba tôi mất, tất cả đất đai đều mang tên ba, vậy mẹ có quyền cho tặng đất đai cho các con của mình không? Cho anh em trai nhiều hơn chị em gái có được không và thủ tục ra sao?

Chi tiết