Kinh nghiệm

Môi giới Bất Động sản đẳng cấp không thể không biết những điều này

Bạn có thể là người hiểu sâu về các dự án, có nhiều kiến thức hỗ trợ… nhưng nếu thiếu kỹ năng chốt khách, thì rất khó để thành công với nghề môi giới.

Chi tiết

Qua môi giới giúp khách hàng ấn định được thời điểm mua bán cho thuê và giá BĐS

Nghề môi giới Bất Động Sản là mấu chốt phát triển của thị trường BĐS , là cầu nối trung gian quan trọng giữa người bán (Sellers) và người mua (Buyers). Để sản phẩm của thị trường được “lưu thông” nhằm đáp ứng nhu cầu của các bên.

Chi tiết