Quy trình hỗ trợ cho thuê

Quy Trình Môi Giới

Quy trình hỗ trợ môi giới trong vấn đề tư vần cho khách hàng, tìm nguồn, gặp gỡ đàm phán với chủ nhà

Chi tiết

Kịch bản telesales với cuộc gọi lần đầu

Hãy để họ đóng vai khách hàng và bạn là một nhân viên bán hàng qua điện ... Bởi vậy tư thế của bạn trong quá trình điện thoại có tác động đặc biệt quan ... Khách hàng không có nhiều thời gian dành cho bạn, nhất là giao tiếp qua điện thoại.

Chi tiết

Quy Trình Hỗ Trợ Đăng Ký Tạm Chú Tạm Vắng

Thủ tục thuê nhà: Những giấy tờ cần thiết khi tiến hành lập Hợp đồng thuê nhà và đăng ký tạm trú tạm vắng cho khách

Chi tiết