Quy trình hỗ trợ cho thuê

Quy Trình Hỗ Trợ Đăng Ký Tạm Chú Tạm Vắng

Thủ tục thuê nhà: Những giấy tờ cần thiết khi tiến hành lập Hợp đồng thuê nhà và đăng ký tạm trú tạm vắng cho khách

Chi tiết

Quy Trình Môi Giới

Quy trình hỗ trợ môi giới trong vấn đề tư vần cho khách hàng, tìm nguồn, gặp gỡ đàm phán với chủ nhà

Chi tiết