Dành cho môi giới

Quy trình hỗ trợ cho thuê

Kịch bản telesales với cuộc gọi lần đầu

Hãy để họ đóng vai khách hàng và bạn là một nhân viên bán hàng qua điện ... Bởi vậy tư thế của bạn trong quá trình điện thoại có tác động đặc biệt quan ... Khách hàng không có nhiều thời gian...

Quy Trình Hỗ Trợ Đăng Ký Tạm Chú Tạm Vắng

Quy Trình Môi Giới